+37068650968
info@termozmones.lt

Čiobiškio g. 37-34, Vilnius.

LT437044090102002631

termozmones.duomenu.apsauga

Duomenų tvarkytoja MB Termožmonės įm. k. 305715812 reg. adresu Čiobiškio 37-34 Vilnius, toliau pranešime vadinama Bendrija, įgyvendinama ES Bendro duomenų apsaugos reglamento ir kitų teisės aktų reikalavimus sutarties vykdymo pagrindu kurios šalis Jūs esate, tikslu atlikti sutartyje numatytus įsipareigojimus, tvarkys šiuos Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, telefono numeris, elektroninis paštas ir kitus su Jumis susietus duomenis reikalingus atlikti sutartinius įsipareigojimus.

Jūs turite teisę prašyti susipažinti su savo asmens duomenimis, turite teisę reikalauti ištaisyti klaidingai įvestus duomenis, ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“). Jūs turite teisę prašyti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jeigu duomenys tvarkomi nesilaikant ES Bendro duomenų apsaugos reglamento ir LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų.

Jūs turite teisę, nenurodydamas (-a) nesutikimo motyvu, nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrija ar trečiasis asmuo, kuriam teikiami Jūsų asmens duomenys, jeigu minėtas teisėtas interesas nėra viršesnis. Jūs turite teisę, raštu, atsiunčiant į Bendrovės buveinės adresą, arba raštu pasirašytą su kvalifikuotu elektroniniu Parašu siunčiant į e. paštą Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. pateikti prašymą susipažinti su savo asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi, t.y. gauti informaciją per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami ar buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus.

Renkami asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš Jūsų. Asmens duomenys bus perkeliami į paslaugų sutartį ir su ja susijusius priedus vykdant sutartyje numatytus darbus bei paslaugas. Bendrija taip pat gali teikti Jūsų duomenis atsakydami į teismo ar valstybės institucijų prašymus, tačiau tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai įvykdyti galiojančius teisės aktus ar teismo sprendimą, nutarimą, nutartį. Jūsų asmens duomenys nebus perduodami į trečiąsias privačias, valstybės ar tarptautines organizacijas jei nebus gautas raštiškas arba elektroninis laiškas, kuris nurodytas paslaugų teikimo sutartyje su Jūsų sutikimu.

Jeigu Jūsų teisės pažeidžiamos, galite kreiptis į mūsų Bendrijos e. paštą Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , telefonu 868650968, arba pateikti skundą Valstybiniei duomenų apsaugos inspekcijai. Sutarties vykdymo pagrindu gauti Jūsų asmens duomenys, kiti su sutarties įsipareigojimais gauti asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau nei 10 metų.

Kontaktui

+37068650968

info@termozmones.lt

Korespondencijai

Čiobiškio 37-34, Vilnius.