+37068650968
info@termozmones.lt

Čiobiškio g. 37-34, Vilnius.

LT437044090102002631

akustiniai.matavimai.kaina

Nuo ko priklauso akustinių matavimų kaina ? Ką turi pateikti užsakovas iki akustinių matavimų pradžios?  Atsakymai į šiuos klausimus jau netrukus!

Apie akustinį triukšmą spalvotai parengtas mūsų skyrius...

Akustinis triukšmas yra samprata apibūdinanti beprasmį garsų rinkinį žmogaus ausiai, tarytum tai defektas kurį reikia pašalint, sumažinti arba visai panaikinti. Aukšesnio dažnumo triukšmas girdimas geriau, žemo dažnumo triukšmas, bet to paties lygio, girdimas žmogui silpniau, nors žemieji dažniai mums kenkia daugiau. Akustinio triukšmo lygis matuojamas kaip ir visi kiti garsų lygiai - decibelais. Buvęs toks Aleksandras Greihamas Belas kurio garbei garsų nesisteminis matavimo vienetas ir pavadintas. Atrado telefoną, balso perdavimo virpesiais metodas - jo išradimas bei dar keletas patentų priklauso jo vardui.

Žmogus dažnai interpretuoja akustinį triukšmą savaip. Tai gali būti garsus šalimais esančių žmonių pasikalbėjimas, instrumento skleidžiamas kažikoks struktūrinis triukšmas ir visoks kitoks garsų rinkinys neįtinkantis tuo metu girdinčiam žmogui. Matavimuose akustikai naudojasi triukšmo šaltiniais kurie pagal savo charakteristikas įvardinami skirtingomis spalvomis - baltas, rožinis, mėlynas, violetinis, pilkas, juodas... Trumpai apie skirtumus šių triukšmų žemiau pabandysime papasakoti.

akustiniai.matavimai.baltas.triuksmasBaltas triukšmas - visame dažnių diapazone turime beveik vienodą lygį. Matavimo standartuose, kurie apie ore sklindantį garso matavimą, visuomet rekomenduojama pradėti nuo šio triukšmo, nes su tokio pagalba bus aišku matuojant priimamojoje patalpoje atrinkto elemento akustinės savybės visame diapazone, o ir vėliau bus galima tobulinti konstrukciją jau atsižvelgiant į matavimo duomenis.

akustiniai.matavimai.rozinis.triuksmasRožinis triukšmas - vienodas 3 dB lygio mažėjimas kiekvienoje sekančioje oktavoje. Tiek baltas triukšmas, tiek rožinis triukšmas naudojami pastatų akustiniuose matavimuose.

akustiniai.matavimai.pilkas.triuksmasPilkas triukšmas - jums besišypsantis dažnių spektras.

 STRAIPSNIS PILDOMAS...

akustiniai.matavimai.ausines.breziniai

Visi mūsų laboratorijos akustiniai arba triukšmo matavimai atliekami neakredituotais matavimo metodais.

Pradžiai apie tai kodėl laboratorija atlieka akustinius matavimus, o ne akustinius tyrimus, nes internete galite surasti abu šiuos raktažodžius... Mūsų laboratorija neatlieka akustinių tyrimų, nes tai ką esamu momentu atliekame yra fiksavimas, apskaičiavimas bei įvertinimas su turimais dirbtiniais triukšmo šaltiniais, paties triukšmo gebėjimą skverbtis per atrinkus konstrukcinius elementus pastate. Apie pačius elementus šiek tiek vėliau straipsnyje. Mūsų laboratorija netiria triukšmo poveikį žmogaus sveikatai, gyvūnams, augalams, pačioms namo konstrukcijoms. Mūsų kvalifikuoti įmonės darbuotojai tik atlieka eilę matavimų kurie parodo konstrukcijų atsparumą triukšmui ir viską apibendrinus rezultate jūsų pastatui arba jo daliai yra išduodamas garso klasifikavimo protokolas nustatantis paties pastato garso klasę.

Pabandysime glaustai apie visus pirmos pastraipos terminus iš eilės papasakoti...

Kas yra triukšmas?  Jei duoti paaiškinimą suprantamesnį eiliniam žmogui - įvairiausių garsų mišrainė. Jei jūsų vaikas tiesiog rėkia dėl kažkurio nepasitenkinimo, nes kalbėti dar negali, tai akustikas to neįvardintų triukšmu, o išmatavęs galėtų pasakyti koks dominuojantis dažnių spektras šiame klyksme... Tikėtina vaiko klyksme  bus aukštas dažnis (3000-6000 Hz) ir decibelų kiekis šalimais sieks virš 40-50 dB. Geriausia iliustracija triukšmui yra kuomet automobilyje vykdant naujos radijo stoties paiešką girdimas šnypštimas. Pačių triukšmų akustikoje yra ne vienas pavadinimas, bet apie juos gal net atskirą skyrių sukursime vėliau - pasirodo tai labai plati, įdomi tema. Mes savo akustiniuose matavimuose naudojame rožinį triukšmą ir struktūrinį triukšmą kurį sukuria smūginė mašina. Rožinį triukšmą galite susirasti internete kam įdomu, o smūginė mašina tai pat video filmukuose iliustruota. Smūginę mašiną dar švelniai vadiname trepsiuku - tiesiog smūginės mašinos darbo principą šis žodis geriausiai atspindi.

Ką matuojame akustinių matavimų metu? Šiuo metu pastatuose matuojame keturių pagrindinių elementų gebėjimą slopinti arba perduoti triukšmą - vidinės pertvaros, vidinės perdangos, išorinės pertvaros (fasadas), bendro naudojimo patalpų (pvz. koridorius) aidėjimo trukmę. Viskas kaip numatyta statybos reglamente STR 2.01.07:2003 „PASTATŲ VIDAUS IR IŠORĖS APLINKOS APSAUGA NUO TRIUKŠMO“. Jei atkreipėte dėmesį net reglamente pastatus saugoma nuo triukšmo, o ne nuo garso ar garsų. Todėl jei pavadinsime mūsų atliekamus akustinius matavimus triukšmo matavimais - klaidos bus mažai tokiame įvardinime.

Vienas iš svarbesnių klausimų iš užsakovų - kodėl reikalingas akustinis matavimas pastate? Pats statybos reglamentas nurodęs tiksliai, aiškiai ir paprastai -  kad pastatuose ir šalia jų girdimas triukšmo lygis nekeltų grėsmės žmonių sveikatai ir atitiktų darbui, poilsiui bei miegui būtino akustinio komforto kokybę. Atkreipkite dėmesį, kad vėl paminėtas triukšmas. Įdomesnė samprata "akustinis komfortas" - subjektyvus terminas... Tačiau šiek tiek ir apie tai galima surasti informacijos internete. Žmogui, kuris dabar rašo šį tekstą, akustinis komfortas yra miško apsuptis nutolusi bent 5 kilometrus nuo didesnio kelio (apie 30-35 dB) arba povandeninis pasaulis.

O kokią savo gyvenimo arba laisvalaikio vietą jūs galėtumėte apibūdinti kaip akustinį komfortą?

akustiniai.matavimai.rezultatai.apdoroti

triuksmo.matavimas.namuose

Visi mūsų laboratorijos akustiniai arba triukšmo matavimai atliekami neakredituotais matavimo metodais.

Norint paaiškinti apie triukšmo matavimus pastatuose reikia apie patį triukšmą plačiau papasakoti plačiau. Pradžią, įžangą jau padarėme mūsų pirmame straipsnyje  - akustiniai matavimai. Tačiau šiame skyriuje paliesime ir išplėsime plačiau pačią triukšmo sampratą. Garsų košė, miškas su skirtingais medžiais, garsų mozaika kurioje tarytum vienu metu kalba 5000 žmonių šalia vieno kito. Galime plėsti vizualizacijų apie triukšmą per visą skyrių, bet norėjome, kad padarytumėte išvadą apie  procesą vykstantį triukšme - aibė garsų be jokios krypties ir galimybės išskirti bet kokią informaciją prie kurios esame pripratę - muzika, žmogaus kalba arba dainavimas, paukščių čiulbėjimas ir pan.

Kodėl akustiniuose matavimuose  arba triukšmo matavimuose pastatuose naudojamas yra triukšmas, o ne kalba, muzika? Trumpai atsakant -  tolygus dažnių pasiskirtstymas ir intencyvumas pačiame triukšme kuris aktualus žmogaus gyvenimo akustiniam komfortui. Kaip pastatas absorbuoja triukšmą sklindantį pasato viduje, patenkantį į pastatą iš išorės ir nustato mūsų siūlomi triukšmo matavimai. Kaip nustatoma ką reikia matuoti jūsų pastate?  Viskas numatyta statybos reglamente STR 2.01.07:2003 „PASTATŲ VIDAUS IR IŠORĖS APLINKOS APSAUGA NUO TRIUKŠMO“.

Jūsų vienbučio akustiniai komforto parametrai yra žemiausi jei tokio pageidaujate. Imkime gyventojui artimiausią ir aktualiausią triukšmo temą - dvibučiai, tribučiai ir kiti daugiabučiai turintys bendras sienas su kaimynu. Reglamente visų akustinių klasių vienparametriniai dydžiai nurodyti. Ir iš visos tos informacijos kaip vyks procesas pas jus?

1. Pirmą kartą susitikę objekte gyvai, pasikalbėję telefonu mes paprašysime jūsų projekto elektroninės versijos - svarbus žingsnis į matavimo pradžią.

2. Sutarsime ir suderinsime kartu su užsakovu, namo pridavėju kurias pastato vietas matuosime pagal STR 2.01.07:2003 „PASTATŲ VIDAUS IR IŠORĖS APLINKOS APSAUGA NUO TRIUKŠMO“.

3. Atrinkę mažiausiai tris pastato elementus (vidaus pertvara, vidaus perdanga, išorės pertvara fasadas) suderinsime triukšmo matavimo kainą ir laiką jūsų pastate.

4. Atliksime triukšmo matavimą jūsų pastate suderintu laiku ir pagal planą atrinktiems pastato elementams. Šiuo triukšmo matavimo metu neturi būti atliekami jokie pašaliniai darbai pastato viduje ir aplink pastatą išorėje.

5. Surinkus duomenis juo apdorojame ir išrašome garso klasifikavimo protokolą pagal turimus triukšmo matavimo duomenis.

6. Konsultuojame po triukšmo matavimo apie gautų rezultatų gerinimą, tobulinimą ir esant poreikiui kartojame triukšmo matavimus jei atliekami pokyčiai konstrukcijose. 

 

akustika.moteris.klausaAkustika – kilmė nuo graikiško žodžio ἀκούω tariamas kaip „akuo“, o vertimas būtų – aš girdžiu. Pabandysim trumpai papasakoti apie tai kuo ir ką mes girdime ar kokiais fizikiniais terminais mokslo žmonės įvardina garsą.

Žmogaus organas atsakingas už garso priėmimą (kaip informaciją) ir tolimesnį perdavimą mūsų smegenims yra ausis, dažniausiai pas mus ausys net visos dvi. Šiame skyriuje nepasakosime apie ausies galimybes priimti ir perduoti garsą, tačiau reikėtų papildomai pridurti, kad visas žmogaus organizmas reaguoja į mus supantį garsų pasaulį ir ne visi tie garsai mums į naudą - žemieji dažniai 2-90 Hz. Tam tikrą garso diapazoną medicina išmokusi panaudoti jau mūsų labui kurio dažnio spektro mes tiesiog negirdime. Iliustruojant - medicininis tyrimas kurio pagalba daktaras tiria mūsų vidinių organų būseną ultragarsu, net atliekamos tam tikros operacijos – akmenų skaldymas inkstuose, stomatologijoje ir pan.

Grįžkime prie esmės – kas yra garsas kurį žmonės girdi kas dieną. Glaustai galima garsą pavadinti energija kuri sklinda virpesių pagalba bangomis ore, vandenyje, dujose ir kietuose kūnuose. Garso energija gali atsirasti pačiais įvairiausiais būdais – gitaristas liečia stygas, statybininkas naudojasi plaktuku, žmogus kalba, teka vanduo, važiuoja traukinys arba skrenda lėktuvas. Taip mus supančioje aplinkoje atsiranda įvairiausi virpesiai su skirtingais intensyvumais kurie pasiekia mūs. Žmogiška ausis yra evoliucijos suformuota membrana kuri šią vibraciją, energiją ausyje priima ir perduoda į smegenis, o toliau vyksta interpretacijos mūsų smegenyse apie to garso galimą kilmę, paskirtį, rūšį ir pan..

Jei jau pristatėme garsą kaip energiją ir kaip ši energija gali atsirasti tuomet logiška būtų papasakoti kokiais vienetais garsas matuojamas ir kuri mokslo sritis atsako už akustiką. Akustika yra fizikos mokslo dalis. Garso energija sklinda bangomis sukurdamos aplinkoje slėgį kuris gali būti išreikštas ir galia į kvadratinį metrą. Garso greitis priklauso nuo aplinkos - oras, vanduo, betonas, stiklas, dujos. Galima būtų patalpinti lentelę, bet tai kitų straipsnių tikslinė informacija. Slėgio pokyčiai aplinkoje kurioje garsas sklinda visi sutarę vadiname Paskalio vardu, o garso galia skaičiuojama vatais. Tiek slėgio tiek vatų dydžiai yra tokie minimalūs, kad visi skaičiai yra su labai daug nulių po kablelio. Nuo garso bangos ilgio, aukščio jau priklauso kokį garso stiprumą girdime. Vienas iš geriausiai jums girdėtų akustinių vienetų yra garso intensyvumo lygis decibelas. Kitas jums girdėtas vienetas yra hercas kuris apibrėžia dažnumo charakteristiką (pasikartojimų skaičius per sekundę).

akustika.garso.saltinisApibendrinant – mes vadiname tai garsu, o fizikai tai vadina slėgiu (Pa), energija (W/m2) kuri persiduoda virpesių pagalba aplinkoje (oras, vanduo, kietieji kūnai, dujos). Vienas virpesys per sekundę lygu 1 Hz. Žmogus girdi garsą kurio virpesiai yra nuo 16 Hz iki 20 000 Hz.

Akustikos sričių yra ne viena – geometrinė akustika, aukustooptika, elektroakustika, atmosferos akustika, hidroakustika, geoakustika...

MB „Termožmonės“ laboratorija užsiima architektūrine akustika – matavimai susiję su garso bangų sklidimu, atspindžiais ir sugertimi uždarosiose patalpose.

Kontaktui

+37068650968

info@termozmones.lt

Korespondencijai

Čiobiškio 37-34, Vilnius.