+37068650968
info@termozmones.lt

Čiobiškio g. 37-34, Vilnius.

LT437044090102002631

sandarumo.matavimas.iranga

Matavimas neskirtas energetiniam sertifikavimui.
Sandarumo matavimo protokolo arba duomenų teikimo supaprastinta tvarka būsena
Bus išduotas arba išduotas
Taip
Anuliuotas Ne
Protokolo keitinys
-
Protokolo keitinio priežastys -
Sandarumo matavimo protokolo arba duomenų teikimo supaprastinta tvarka duomenys
Data 2024.04.18
Numeris

TMŽ-2024-04-15-SAND-RS-A

Pastato arba jo dalies unikalus numeris 4400-0181-6337
Pastato arba jo dalies adresas  Jūratės g. 27A, Vilnius.
Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė sumažintu slėgiu 0,98
Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio (n) vertė sumažintu slėgiu 0,706
Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė padidintu slėgiu 1,14
Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio (n) vertė padidintu slėgiu 0,622

 

Šiame straipsnyje yra publikuotas sandarumo testas kuriam laboratorija atliko duomenų teikimą. Matavimo paskirtį (skirtas arba neskirtas energetiniam sertifikavimui) laboratorijai nurodo užsakovas. Atliekant energetinį sertifikavimą rekomenduojame atkreipti dėmesį į protokole nurodytą matuojamo pastato aprašymą - baigtumo būseną. Dėkojame, kad tikrinate šį sandarumo matavimo protokolą! Kilus klausimams dėl sandarumo testo arba matavimo protokolo rašykite mums į e.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

sandarumo.matavimas.iranga

Matavimas neskirtas energetiniam sertifikavimui.
Sandarumo matavimo protokolo arba duomenų teikimo supaprastinta tvarka būsena
Bus išduotas arba išduotas
Taip
Anuliuotas Ne
Protokolo keitinys
-
Protokolo keitinio priežastys -
Sandarumo matavimo protokolo arba duomenų teikimo supaprastinta tvarka duomenys
Data 2024.04.11
Numeris

TMŽ-2024-04-10-SAND-RS-A

Pastato arba jo dalies unikalus numeris 4400-4863-0724
Pastato arba jo dalies adresas  Kalvių 5-oji g. 4, Pikutiškių kaimas, Vilniaus rajonas.
Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė sumažintu slėgiu 1,63
Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio (n) vertė sumažintu slėgiu 0,747

 

Šiame straipsnyje yra publikuotas sandarumo testas kuriam laboratorija atliko duomenų teikimą. Matavimo paskirtį (skirtas arba neskirtas energetiniam sertifikavimui) laboratorijai nurodo užsakovas. Atliekant energetinį sertifikavimą rekomenduojame atkreipti dėmesį į protokole nurodytą matuojamo pastato aprašymą - baigtumo būseną. Dėkojame, kad tikrinate šį sandarumo matavimo protokolą! Kilus klausimams dėl sandarumo testo arba matavimo protokolo rašykite mums į e.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

sandarumo.matavimas.iranga

Matavimas neskirtas energetiniam sertifikavimui.
Sandarumo matavimo protokolo arba duomenų teikimo supaprastinta tvarka būsena
Bus išduotas arba išduotas
Taip
Anuliuotas Ne
Protokolo keitinys
-
Protokolo keitinio priežastys -
Sandarumo matavimo protokolo arba duomenų teikimo supaprastinta tvarka duomenys
Data 2023.10.27
Numeris

TMŽ-2023-10-19-SAND-RS-B

Pastato arba jo dalies unikalus numeris 4400-6113-4048
Pastato arba jo dalies adresas  Abromiškių g 1, Vilnius
Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė sumažintu slėgiu 0,61
Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio (n) vertė sumažintu slėgiu 0,742

 

Šiame straipsnyje yra publikuotas sandarumo testas kuriam laboratorija atliko duomenų teikimą. Matavimo paskirtį (skirtas arba neskirtas energetiniam sertifikavimui) laboratorijai nurodo užsakovas. Atliekant energetinį sertifikavimą rekomenduojame atkreipti dėmesį į protokole nurodytą matuojamo pastato aprašymą - baigtumo būseną. Dėkojame, kad tikrinate šį sandarumo matavimo protokolą! Kilus klausimams dėl sandarumo testo arba matavimo protokolo rašykite mums į e.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

sandarumo.matavimas.iranga

Matavimas neskirtas energetiniam sertifikavimui.
Sandarumo matavimo protokolo arba duomenų teikimo supaprastinta tvarka būsena
Bus išduotas arba išduotas
Taip
Anuliuotas Ne
Protokolo keitinys
-
Protokolo keitinio priežastys -
Sandarumo matavimo protokolo arba duomenų teikimo supaprastinta tvarka duomenys
Data 2023.12.03
Numeris

TMŽ-2023-11-29-SAND-RS-A

Pastato arba jo dalies unikalus numeris 4400-5985-9380:6918
Pastato arba jo dalies adresas  Žozefo Pusje g. 36-5, Vilnius.
Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė sumažintu slėgiu 1,18
Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio (n) vertė sumažintu slėgiu 0,579

 

Šiame straipsnyje yra publikuotas sandarumo testas kuriam laboratorija atliko duomenų teikimą. Matavimo paskirtį (skirtas arba neskirtas energetiniam sertifikavimui) laboratorijai nurodo užsakovas. Atliekant energetinį sertifikavimą rekomenduojame atkreipti dėmesį į protokole nurodytą matuojamo pastato aprašymą - baigtumo būseną. Dėkojame, kad tikrinate šį sandarumo matavimo protokolą! Kilus klausimams dėl sandarumo testo arba matavimo protokolo rašykite mums į e.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

pastatu.statybos.vadybininkas

Juridiniai bei paties proseso sandarumo testo reikalavimai yra nurodyti statybos reglamente STR 2.01.02:2016 "Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas", tarptautiniame matavimo standarte LST EN ISO 9972:2015 " Šiluminės pastatų charakteristikos. Pastatų pralaidumo orui nustatymas. Ventiliatorinis slėgių skirtumo metodas" ir mūsų internetiniame puslapyje. Mūsų internetinio puslapio dalis apie sandarumą faktiškai yra skirta sistemingai paaiškinti reikiamus ryšius tarp juridinės dalies ir gyvo proceso įgyvendinimo privataus namo šeiminkui.

Atkreipiame dėmesį, kad žemiau cituojamas statybos reglamentas pilna apimtimi naudojamas tik projektuojant ir sertifikuojant pastatus.

Svarbiausi privataus namo sąvininkui sandarumo testo reikalavimai kurie nurodyti statybos reglamente STR 2.01.02:2016 "Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" pagal suvestinę redakciją nuo 2022.08.26

I. SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis statybos techninis reglamentas (toliau – Reglamentas) taikomas projektuojant šildomų gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų (jų dalių) [3.6] energinį naudingumą, atliekant pastatų energinio naudingumo sertifikavimą, skaičiuojant pastatų (jų dalių) šildymo sistemos šilumos šaltinio projektinę galią <...>.

X. Skyrius "Pastatų sandarumo reikalavimai"

38. C, B, A, A+ arba A++ energinio naudingumo klasės pastatai (jų dalys) turi būti suprojektuoti, kad jų sandarumas pagal LST EN ISO 9972:2015 [3.19] sandarumo bandymo sąlygų reikalavimus, esant 50 Pa slėgių skirtumui tarp pastato vidaus ir išorės, neviršytų 10 lentelėje nurodytų oro apykaitos verčių.

39. Sandarumas turi būti matuojamas baigtame statyti pastate prieš atliekant pastato naudingumo sertifikavimą. Pastato sandarumo matavimo metu pastate turi būti baigti visi statybos darbai, kurie gali pabloginti pastato sandarumo rodiklius. Laiko tarpas tarp pastato sandarumo bandymų protokole nurodytos sandarumo matavimo datos ir pastato energinio naudingumo sertifikato išdavimo datos turi būti ne didesnis už 1 metus <...>.

41. Kai keliami reikalavimai pastato sandarumo matavimams, šiuos matavimus turi atlikti bandymams pagal LST EN ISO 9972:2015 [3.19] reikalavimus akredituotos laboratorijos. Bandymai turi būti atlikti pagal abu standarte LST EN ISO 9972:2015 [3.19] nurodytus padidinto ir sumažinto slėgio bandymų metodus. Pastato sandarumo atitiktis atitinkamos energinio naudingumo klasės reikalavimams gali būti patvirtinta tik jeigu kiekvienu iš bandymo standarte nurodytu padidinto ir sumažinto slėgio bandymų metodu nustatyta oro apykaitos n50 vertė neviršija 10 lentelėje nurodytos n50.N vertės.

XXVII skyrius "Pastatų sandarumo matavimo reikalavimai"

90.3. Jeigu pastato sandarumo bandymų metu negalima patekti į dalį patalpų, t. y. dalies pastato šildomų patalpų sandarumo išmatuoti neįmanoma, šių neišmatuotų patalpų tūris neturi sudaryti daugiau kaip 20 % visų šildomų pastato patalpų tūrio. Šildomų garažų sandarumas privalo būti išmatuotas. Patalpos, kurių sandarumas neišmatuotas, turi būti išvardytos sandarumo bandymų protokole <...>.

Statybos reglamente yra daugiau nurodyta sandarumo testui priklausančios informacijos, tačiau pagrindinę ir svarbiausią reikalavimų dalį pasistengėme pateikti.

Toliau jau verta išskirti standarto LST EN ISO 9972:2015 " Šiluminės pastatų charakteristikos. Pastatų pralaidumo orui nustatymas. Ventiliatorinis slėgių skirtumo metodas" reikalavimus su kuriais susidursime visais atvejais jūsų pastate.

Kokios būsenos gali būti matuojamas pastatas pagal šį tarptautinį standartą?

Galimybės matuoti metoduose numatytos standarte trys - eksploatuojamas pastatas, pastato vidinio apvalkalo matavimas, specifinės arba nustatytos būsenos pagal susitarimą pastato matavimas. Skirtumai būsenose tarp eksploatuojamo pastato ir pastato vidinio apvalkalo matavimo yra maži ir truputėlį painoki, todėl jei nesusitariama matuoti specifiniu būdu skamba sekančiai:

Ventiliatorinis slėgių skirtumo metodas“ punkto 5.2.3. antruoju metodu – sandarinamos visos ventiliavimo, kondicionavimo, kitos su lauku ryšį turinčios sistemos, uždaromi langai, durys, kanalizacijos sistemos eksploatuojamos pripildomos vandeniu, o neeksploatuojamos užaklinamos.

Kokie keliami reikalavimai įrangai kuri atlieka sandarumo testą?

Pagal standarto LST EN ISO 9972:2015 reikalavimus temperatūros matuoklis turi būti ne daugiau nei 0,5 laipsnio paklaidoje nuo etalono, oro srauto sistema (ventiliatorius) turi būti ne daugiau nei 7% paklaidoje nuo etalono, o mikromanometras matuojantis slėgių skirtumus turi būti ne daugiau nei 1 Pa paklaidoje iki 100 Pa slėgio.

Kokie  reikalavimai matavimo metu surenkamiems duomenims atliekant sandarumo testą?

Pirminiai duomenys yra renkami objekte - temperatūra, aplinkos slėgis, pastato tūris. Vėliau pati sandarumo įranga matuoja oro srautą prie 50 Pa slėgio skirtumo tarp lauko ir vidaus patalpos. Toks slėgis susidaro kuomet lauke vėjas apie 19 metrų per sekundę ir lauko bei vidaus temperatūra yra vienoda. 50 Pa slėgio skirtumas yra minimalus, pats standartas leidžia ir iki 100 Pa slėgio skirtumo matuoti pastato sandarumą.  Temperatūra, slėgis duoda rezultatui pataisas, o srautas padalintas iš pastato tūrio ir yra visų dažnai cituojamas koeficiantas n50 ir tokius nurodėme aukščiau minėtoje 10 lentelėje  . Matavimo rezultatuose matysite du sandarumo matavimus kuriuose mažiausiai bus 5-6 statistiniai taškai intervale nuo didžiausio slėgio iki mažiausio slėgio, o toks bus dažniausiai apie 10 Pa. Priklauso mažiausio slėgio dydis sandarumo matavime nuo skirtumo tarp lauko ir vidaus slėgių skirtumo.

Straipsnis pildomas...

 

Kontaktui

+37068650968

info@termozmones.lt

Korespondencijai

Čiobiškio 37-34, Vilnius.