+37068650968
info@termozmones.lt

Čiobiškio g. 37-34, Vilnius.

LT437044090102002631

Triukšmas

 • Akustiniai matavimai

  akustiniai.matavimai.ausines.breziniai

  Visi mūsų laboratorijos akustiniai arba triukšmo matavimai atliekami neakredituotais matavimo metodais.

  Pradžiai apie tai kodėl laboratorija atlieka akustinius matavimus, o ne akustinius tyrimus, nes internete galite surasti abu šiuos raktažodžius... Mūsų laboratorija neatlieka akustinių tyrimų, nes tai ką esamu momentu atliekame yra fiksavimas, apskaičiavimas bei įvertinimas su turimais dirbtiniais triukšmo šaltiniais, paties triukšmo gebėjimą skverbtis per atrinkus konstrukcinius elementus pastate. Apie pačius elementus šiek tiek vėliau straipsnyje. Mūsų laboratorija netiria triukšmo poveikį žmogaus sveikatai, gyvūnams, augalams, pačioms namo konstrukcijoms. Mūsų kvalifikuoti įmonės darbuotojai tik atlieka eilę matavimų kurie parodo konstrukcijų atsparumą triukšmui ir viską apibendrinus rezultate jūsų pastatui arba jo daliai yra išduodamas garso klasifikavimo protokolas nustatantis paties pastato garso klasę.

  Pabandysime glaustai apie visus pirmos pastraipos terminus iš eilės papasakoti...

  Kas yra triukšmas?  Jei duoti paaiškinimą suprantamesnį eiliniam žmogui - įvairiausių garsų mišrainė. Jei jūsų vaikas tiesiog rėkia dėl kažkurio nepasitenkinimo, nes kalbėti dar negali, tai akustikas to neįvardintų triukšmu, o išmatavęs galėtų pasakyti koks dominuojantis dažnių spektras šiame klyksme... Tikėtina vaiko klyksme  bus aukštas dažnis (3000-6000 Hz) ir decibelų kiekis šalimais sieks virš 40-50 dB. Geriausia iliustracija triukšmui yra kuomet automobilyje vykdant naujos radijo stoties paiešką girdimas šnypštimas. Pačių triukšmų akustikoje yra ne vienas pavadinimas, bet apie juos gal net atskirą skyrių sukursime vėliau - pasirodo tai labai plati, įdomi tema. Mes savo akustiniuose matavimuose naudojame rožinį triukšmą ir struktūrinį triukšmą kurį sukuria smūginė mašina. Rožinį triukšmą galite susirasti internete kam įdomu, o smūginė mašina tai pat video filmukuose iliustruota. Smūginę mašiną dar švelniai vadiname trepsiuku - tiesiog smūginės mašinos darbo principą šis žodis geriausiai atspindi.

  Ką matuojame akustinių matavimų metu? Šiuo metu pastatuose matuojame keturių pagrindinių elementų gebėjimą slopinti arba perduoti triukšmą - vidinės pertvaros, vidinės perdangos, išorinės pertvaros (fasadas), bendro naudojimo patalpų (pvz. koridorius) aidėjimo trukmę. Viskas kaip numatyta statybos reglamente STR 2.01.07:2003 „PASTATŲ VIDAUS IR IŠORĖS APLINKOS APSAUGA NUO TRIUKŠMO“. Jei atkreipėte dėmesį net reglamente pastatus saugoma nuo triukšmo, o ne nuo garso ar garsų. Todėl jei pavadinsime mūsų atliekamus akustinius matavimus triukšmo matavimais - klaidos bus mažai tokiame įvardinime.

  Vienas iš svarbesnių klausimų iš užsakovų - kodėl reikalingas akustinis matavimas pastate? Pats statybos reglamentas nurodęs tiksliai, aiškiai ir paprastai -  kad pastatuose ir šalia jų girdimas triukšmo lygis nekeltų grėsmės žmonių sveikatai ir atitiktų darbui, poilsiui bei miegui būtino akustinio komforto kokybę. Atkreipkite dėmesį, kad vėl paminėtas triukšmas. Įdomesnė samprata "akustinis komfortas" - subjektyvus terminas... Tačiau šiek tiek ir apie tai galima surasti informacijos internete. Žmogui, kuris dabar rašo šį tekstą, akustinis komfortas yra miško apsuptis nutolusi bent 5 kilometrus nuo didesnio kelio (apie 30-35 dB) arba povandeninis pasaulis.

  O kokią savo gyvenimo arba laisvalaikio vietą jūs galėtumėte apibūdinti kaip akustinį komfortą?

  akustiniai.matavimai.rezultatai.apdoroti

 • Triukšmo matavimai

  triuksmo.matavimas.namuose

  Visi mūsų laboratorijos akustiniai arba triukšmo matavimai atliekami neakredituotais matavimo metodais.

  Norint paaiškinti apie triukšmo matavimus pastatuose reikia apie patį triukšmą plačiau papasakoti plačiau. Pradžią, įžangą jau padarėme mūsų pirmame straipsnyje  - akustiniai matavimai. Tačiau šiame skyriuje paliesime ir išplėsime plačiau pačią triukšmo sampratą. Garsų košė, miškas su skirtingais medžiais, garsų mozaika kurioje tarytum vienu metu kalba 5000 žmonių šalia vieno kito. Galime plėsti vizualizacijų apie triukšmą per visą skyrių, bet norėjome, kad padarytumėte išvadą apie  procesą vykstantį triukšme - aibė garsų be jokios krypties ir galimybės išskirti bet kokią informaciją prie kurios esame pripratę - muzika, žmogaus kalba arba dainavimas, paukščių čiulbėjimas ir pan.

  Kodėl akustiniuose matavimuose  arba triukšmo matavimuose pastatuose naudojamas yra triukšmas, o ne kalba, muzika? Trumpai atsakant -  tolygus dažnių pasiskirtstymas ir intencyvumas pačiame triukšme kuris aktualus žmogaus gyvenimo akustiniam komfortui. Kaip pastatas absorbuoja triukšmą sklindantį pasato viduje, patenkantį į pastatą iš išorės ir nustato mūsų siūlomi triukšmo matavimai. Kaip nustatoma ką reikia matuoti jūsų pastate?  Viskas numatyta statybos reglamente STR 2.01.07:2003 „PASTATŲ VIDAUS IR IŠORĖS APLINKOS APSAUGA NUO TRIUKŠMO“.

  Jūsų vienbučio akustiniai komforto parametrai yra žemiausi jei tokio pageidaujate. Imkime gyventojui artimiausią ir aktualiausią triukšmo temą - dvibučiai, tribučiai ir kiti daugiabučiai turintys bendras sienas su kaimynu. Reglamente visų akustinių klasių vienparametriniai dydžiai nurodyti. Ir iš visos tos informacijos kaip vyks procesas pas jus?

  1. Pirmą kartą susitikę objekte gyvai, pasikalbėję telefonu mes paprašysime jūsų projekto elektroninės versijos - svarbus žingsnis į matavimo pradžią.

  2. Sutarsime ir suderinsime kartu su užsakovu, namo pridavėju kurias pastato vietas matuosime pagal STR 2.01.07:2003 „PASTATŲ VIDAUS IR IŠORĖS APLINKOS APSAUGA NUO TRIUKŠMO“.

  3. Atrinkę mažiausiai tris pastato elementus (vidaus pertvara, vidaus perdanga, išorės pertvara fasadas) suderinsime triukšmo matavimo kainą ir laiką jūsų pastate.

  4. Atliksime triukšmo matavimą jūsų pastate suderintu laiku ir pagal planą atrinktiems pastato elementams. Šiuo triukšmo matavimo metu neturi būti atliekami jokie pašaliniai darbai pastato viduje ir aplink pastatą išorėje.

  5. Surinkus duomenis juo apdorojame ir išrašome garso klasifikavimo protokolą pagal turimus triukšmo matavimo duomenis.

  6. Konsultuojame po triukšmo matavimo apie gautų rezultatų gerinimą, tobulinimą ir esant poreikiui kartojame triukšmo matavimus jei atliekami pokyčiai konstrukcijose. 

   

Kontaktui

+37068650968

info@termozmones.lt

Korespondencijai

Čiobiškio 37-34, Vilnius.