+37068650968
info@termozmones.lt

Čiobiškio g. 37-34, Vilnius.

LT437044090102002631

terzmozmones.kokybes.politika

KOKYBĖS POLITIKA IR TIKSLAI

Mažoji bendrija „Termožmonės“ įmonė (toliau įmonė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo galintis užsiimti bet kokia veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Bendrijos laboratorijos padalinys atlieka matavimus, susijusius su pastatų pralaidomo orui nustatymu, informacinių technologijų padalinys teikia kompiuterinių tinklų priežiūros paslaugas, šiluminių pastatų charakteristikų padalinys tiria pastatų atitvarų šiluminį nevienalytiškumą. Bendrijos laboratorijos padalinys dalyvauja tarplaboratoriniuose palyginimuose ir Lietuvos standartizacijos departamento technikos komitetų veikloje.

Įmonės kokybės politikoje aukščiausioji vadovybė įsipareigoja:

– prižiūrėti įdiegtą vadybos sistemą atitinkančią LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus ir nuolatos gerinti jos rezultatyvumą;
– siekti įmonėje naudojamų tarptautinių standartų atitikties;
– užtikrinti, kad įmonės visų padalinių darbuotojai, išorės paslaugų tiekėjai (kai reikalinga ir tinkama) turėtų tinkamą kompetenciją, reikalingą veiklai vykdyti;
– planuojant ir įgyvendinant pakeitimus, užtikrinti vadybos sistemos vientisumą;
– kiekvienam įmonės padalinio užsakovui nešališkai, patikimai, konfidencialiai, kompetentingai ir kvalifikuotai bei objektyviai atlikti matavimus bei kitas paslaugas pagal naujausius kokybės standartus;
– teikti informaciją užsakovams ir asmenims, besidomintiems įmonės laboratorijos padalinio atliekamais matavimais, kitų padalinių veikla.
– nuolat dėti pastangas taikant įmonės padaliniuose pažangiausias žinias ir patirtį;
– išlaikyti užsakovų pasitikėjimą darbuotojų, kitų įmonės atstovų kompetencijomis, žinioms;
– atnaujinti matavimo procesus, diegiant naujus, kokybiškus sprendimus, tarptautinius standartus bei technologijas;
– įtraukti įmonės narius, darbuotojus, išorės paslaugų tiekėjus (kai reikalinga ir tinkama) į vadybos sistemos kūrimą, diegimą ir priežiūrą, užtikrinti reikiamus resursus ir informaciją, būtiną tikslams įgyvendinti ir sudaryti sąlygas nuolatiniam vadybos sistemos gerinimui.
– šiai politikai įgyvendinti, kasmet nustatyti su ja derančius tikslus, analizuoti tikslų pasiekimą;


Įmonės aukščiausios vadovybės nustatyti tikslai:

– būti ir išlikti akredituotiems pagal tarptautinį standartą LST EN ISO/IEC 17025;
– atlikti nešališkus matavimus ir likti atspariems išoriniams poveikiams;
– užsakovams teikti aukščiausios kokybės matavimo bei kitas paslaugas;
– nuolat kelti darbuotojų kvalifikaciją;
– atnaujinti, diegti optimaliai pažangias laboratorines bei informacines technologijas;
– vystyti ir plėsti akredituotas veiklas, atsižvelgiant į rinkos poreikius ir lūkesčius;
– užtikrinti visų užsakovų konfidencialumą, atitiktį teisės aktų reikalavimams visų padalinių atliekamose veiklose;
– valdyti rizikas remiantis savo bei kolegų patirtimi;
– didinti visų įmonės padalinių efektyvumą;

 

Kontaktui

+37068650968

info@termozmones.lt

Korespondencijai

Čiobiškio 37-34, Vilnius.