+37068650968
info@termozmones.lt

Čiobiškio g. 37-34, Vilnius.

LT437044090102002631

triuksmo.matavimas.namuose

Visi mūsų laboratorijos akustiniai arba triukšmo matavimai atliekami neakredituotais matavimo metodais.

Norint paaiškinti apie triukšmo matavimus pastatuose reikia apie patį triukšmą plačiau papasakoti plačiau. Pradžią, įžangą jau padarėme mūsų pirmame straipsnyje  - akustiniai matavimai. Tačiau šiame skyriuje paliesime ir išplėsime plačiau pačią triukšmo sampratą. Garsų košė, miškas su skirtingais medžiais, garsų mozaika kurioje tarytum vienu metu kalba 5000 žmonių šalia vieno kito. Galime plėsti vizualizacijų apie triukšmą per visą skyrių, bet norėjome, kad padarytumėte išvadą apie  procesą vykstantį triukšme - aibė garsų be jokios krypties ir galimybės išskirti bet kokią informaciją prie kurios esame pripratę - muzika, žmogaus kalba arba dainavimas, paukščių čiulbėjimas ir pan.

Kodėl akustiniuose matavimuose  arba triukšmo matavimuose pastatuose naudojamas yra triukšmas, o ne kalba, muzika? Trumpai atsakant -  tolygus dažnių pasiskirtstymas ir intencyvumas pačiame triukšme kuris aktualus žmogaus gyvenimo akustiniam komfortui. Kaip pastatas absorbuoja triukšmą sklindantį pasato viduje, patenkantį į pastatą iš išorės ir nustato mūsų siūlomi triukšmo matavimai. Kaip nustatoma ką reikia matuoti jūsų pastate?  Viskas numatyta statybos reglamente STR 2.01.07:2003 „PASTATŲ VIDAUS IR IŠORĖS APLINKOS APSAUGA NUO TRIUKŠMO“.

Jūsų vienbučio akustiniai komforto parametrai yra žemiausi jei tokio pageidaujate. Imkime gyventojui artimiausią ir aktualiausią triukšmo temą - dvibučiai, tribučiai ir kiti daugiabučiai turintys bendras sienas su kaimynu. Reglamente visų akustinių klasių vienparametriniai dydžiai nurodyti. Ir iš visos tos informacijos kaip vyks procesas pas jus?

1. Pirmą kartą susitikę objekte gyvai, pasikalbėję telefonu mes paprašysime jūsų projekto elektroninės versijos - svarbus žingsnis į matavimo pradžią.

2. Sutarsime ir suderinsime kartu su užsakovu, namo pridavėju kurias pastato vietas matuosime pagal STR 2.01.07:2003 „PASTATŲ VIDAUS IR IŠORĖS APLINKOS APSAUGA NUO TRIUKŠMO“.

3. Atrinkę mažiausiai tris pastato elementus (vidaus pertvara, vidaus perdanga, išorės pertvara fasadas) suderinsime triukšmo matavimo kainą ir laiką jūsų pastate.

4. Atliksime triukšmo matavimą jūsų pastate suderintu laiku ir pagal planą atrinktiems pastato elementams. Šiuo triukšmo matavimo metu neturi būti atliekami jokie pašaliniai darbai pastato viduje ir aplink pastatą išorėje.

5. Surinkus duomenis juo apdorojame ir išrašome garso klasifikavimo protokolą pagal turimus triukšmo matavimo duomenis.

6. Konsultuojame po triukšmo matavimo apie gautų rezultatų gerinimą, tobulinimą ir esant poreikiui kartojame triukšmo matavimus jei atliekami pokyčiai konstrukcijose. 

 

Kontaktui

+37068650968

info@termozmones.lt

Korespondencijai

Čiobiškio 37-34, Vilnius.